Onze Auteurs

  Eddy van Amerongen (1912 - 1992), oud-redacteur van het Nieuw Israëlietisch Weekblad, neemt ons als onderhoudend causeur mee door zijn Amsterdam van de jaren twintig en dertig van de 20e eeuw. In negentien artikelen - op één na alle uit het Nieuw Israeëlietisch Weekblad - schetst van Amerongen de sfeer van vooroorlogs joods Amsterdam, met zijn markante joodse figuren en plaatsen.
  Fred van Biesen (Amsterdam, 1932) studeerde werktuigbouw en sociale pedagogiek. Hij werkte 35 jaar in het bedrijfsleven op het gebied van opleiding en training, publiceerde Bedrijfsopleiding en Volwasseneneducatie (Samson 1980), en schreef diverse artikelen en bijdragen aan bundels. Tevens was hij lid van de Programmaraad van Teleac en van de 'Stuurgroep Internationaal Jaar van Alfabetisering 1990'. Dit boekje is het resultaat van zijn historisch onderzoek naar de familie van zijn vrouw, waarbij 'Het Bussenschuthofje' als één los eindje overbleef. Als amateur-historicus heeft hij de informatie hierover verzameld en in dit boekje gebundeld.
Emile J. Ph. Brommer (1933), M.D., Ph.D., arts-onderzoeker, judaicus, schrijver. Studeerde medicijnen in Amsterdam (UvA, 1961); werd opgeleid tot internist; na enkele jaren als chef de policlinique te hebben gewerkt in het Dijkzigt Ziekenhuis werd hij internist-haematoloog en oncoloog in Haarlem; sinds 1978 wetenschappelijk onderzoeker bij TNO te Leiden tot 1995. Promoveerde op de leukemische stamcel. Verlegde zijn onderzoeksterrein naar de judaïca en begeleidde leerhuizen door het hele land. Publicaties: tientallen wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken over fibrinolyse (oplossen van bloedstolsels); schreef na 1995: Cultuur, Normen en Waarden, Eburon, 2002.

Fred Bornstein (Amsterdam, 1940) studeerde wiskunde en was als automatiseerder verbonden aan de Universiteit van Leiden. Publiceerde eerder de verhalenbundel Kaltwasser en verhalen in De Tweede Ronde. Vertaalde daarnaast het oorlogs-dagboek van zijn vader (Dagboek 1943-1945) uit het Jiddisj.

Van Fred Bornstein is eind 2015 bij ons verschenen: 'Lederwarenfabriek Modern'.

Salomon Bouman (Amersfoort 1937) was van 1965 tot 2003 correspondent van nrc-Handelsblad in Israël met Tel-Aviv als standplaats.
Tevens werkte hij voor de Nederlandse en Belgische radio. Alvorens zich in 1965 in Tel-Aviv te vestigen was hij parlementair verslaggever van Het Parool. Salomon Bouman is sedert 2004 freelance journalist. Hij is columnist van het niw, van de website crescas en politiek commentator Midden-Oosten voor de Nederlandse radio.

Van Salomon Bouman is bij ons verschenen: 'Ontmoeting en misverstand' (2016)

Mia Davidson-Henselijn (1939) werkte jarenlang bij Joods Maatschappelijk Werk als gespecialiseerd maatschappelijk werker. Tot op heden is zij verbonden aan verschillende educatieve organisaties.
Naast vakmatig schrijven, houdt zij zich ook bezig met poëzie.
Zij debuteerde in 2011 met de dichtbundel 'Eigen Vel', waarin Mia zich door middel van haar woorden verzet tegen de absurditeit van een wereld waarin zij haar bestaansrecht voortdurend lijkt te moeten bevechten.
Van Mia is bij ons verschenen: 'Onder Tafel' (2015)

Frank Diamand (1939) is filmmaker en dichter. Hij studeerde wiskunde en psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en werkte als journalist onder meer voor het Nieuw Israëlitisch Weekblad en Vrij Nederland. Hij interviewde schrijvers en dichters als Hans Magnus Enzensberger, Elias Canetti en Max Brod. Van 1968 tot 1987 was hij als regisseur/ producer werkzaam bij de VARA-TV.
Van Frank zijn bij ons verschenen:
En iedereen doet me aan iemand anders denken (2013)
Wie wil er nu met Hitler in de tobbe (2015)

Bloeme Evers- Emden (1926) is een markante persoonlijkheid in Joods-Nederland.Als wetenschapper, traditioneel-Joodse feministe en actief deelneemster aan de Joods-Christelijke dialoog in Nederland staat zij moeiteloos in het volle leven van beide werelden: de Joodse en de niet-Joodse.Als Auschwitz-overlevende committeerde ze zich na de oorlog op positieve wijze aan het levende Jodendom in Nederland. Met haar eigen, karakteristieke manier van zelfspot, kritische blik, humor en emotie weet zij anderen te inspireren.
Rabbijn mr. drs. R. Evers (1954) is rabbijn bij het Nederlands-Israëlietisch Kerkgenootschap en tevens werkzaam als rector van het Nederlands-Israëlietisch Seminarium. Hij publiceert regelmatig over joodse onderwerpen in de landelijke pers. Rabbijn Evers heeft naast een rabbinale opleiding ook een universitaire graad in de klinische psychologie, en de fiscaal-juridische wetenschappen.
Elisha S. Evers (1980) is een van onze getalenteerde jongste auteurs. Dit multi-talent is niet alleen literair actief, maar ook commercieel zeer succesvol. Momenteel actief op de onroerend goed markt als vastgoedbelegger en investment banker. Na jarenlange studie aan het Nederlands Israëlitisch Seminarium behaalde hij daar eind 2001 de hoogste rang. Commercieel volgde hij een vastgoed opleiding en de opleiding “International Trade”.
Monique van der Feer (1955) is beeldend kunstenaar, schrijfster, moeder en activiteitenbegeleidster, ze studeerde van 1980 tot aan 1984 aan de kunstacademie te Kampen en is gefascineerd door kleur, letters, schrift en tekens. Beweging en beeldende kunst zijn voor haar twee belangrijke uitingsvormen. De Joodse mystiek en de Hebreeuwse letters zijn voor haar een bron van inspiratie. Zij is een leerling van de kabbalistische inwijdingsschool op basis van de Toledano traditie. Zie ook haar eigen site: www.gingie.nl.
  Rudolf Nunes Ferro (Amsterdam, 1948) studeerde chemie aan de Universiteit van Amsterdam. Thans doceert hij aan de Saxion Hogescholen te Enschede, waar hij o.a projecten begeleidt die te maken hebben met statistiek en marketing. Deze gepassioneerd amateurkok heeft een reeks van publicaties over Nederlandse en Vlaamse kookboeken en bierproductie op zijn naam staan. De publicaties verschenen in gastronomische vakbladen (o.a 'Voeding' en 'Fibula'), en bij de Academie voor Streekgebonden Gastronomie in België." Rudolf Ferro's boek is een kostbaar eerbetoon aan een vitale en complexe cultuur die ooit zo invloedrijk was, maar nu verdwenen is, en aan een schitterend en romantisch verleden dat deel uitmaakt van de Nederlandse geschiedenis. " Claudia Roden

Leo Frijda was rechter en bestuurslid van verschillende Joodse organisaties. Na zijn pensionering is hij over literatuur gaan schrijven. Zo werkte hij mee aan Ik heb u den Havelaar niet verkocht, Multatuli contra Van Lennep, in 2010 verschenen bij uitgeverij Bas Lubberhuizen. Najaar 2011 publiceerde Amphora Books onder de titel Het jodendom laat je niet los zijn tot dan voor het Joods Educatief Centrum Crescas geschreven columns. Eveneens bij Amphora Books verscheen begin 2015 Op het balkon van de elektrische tram, een verzameling opstellen over en rondom Franz Kafka. In 2019 kwam, ook weer bij Amphora Books, zijn laatste boek uit, Tel me bij de amandelen, Een persoonlijke reis door de literatuur, waarin hij zijn eigen verhaal in verband brengt met bekende en minder bekende schrijvers om op die manier de verbroken lijn van de geschiedenis weer enigszins te herstellen.

Rabbijn Arthur Green is professor in de Joodse filosofie aan de Brandeis Universiteit (Philadelphia). Als Rabbijn en theoloog schreef hij verschillende boeken op het gebied van Joodse mystiek, Chassidisme en theologie. In Nederland verscheen al eerder En dit zijn de woorden (Ten Have-Baarn, 2001). Hij wordt in de Verenigde Staten beschouwd als een van de kenners van binnenuit ban de Joodse mystiek en spiritualiteit.

Lija Hirsch kreeg het Jiddisch mee van haar grootvader en haar moeder die uit Warschau afkomstig zijn.
Zij begon als zangeres van Jiddische liederen in een duo-programma en zingt Joodse muziek – Jiddisch, Hebreeuws en Ladino. Lija houdt van voorstellingen met werk van Joodse schrijvers en componisten, als Sjolem Aleichem en Mordechai Gebirtig. Daarnaast doceert zij Italiaans aan het conservatorium van Zwolle.
Van Lija Hirsch is bij ons verschenen de gedichtenbundel: Vijver vol stenen (2015)

Dr. Marcus van Loopik (1950). Publicist en docent op gebied van Judaica; grafisch kunstenaar. Judaica Studie Theologie aan R.U. Utrecht. Doceerde aan deze universiteit van 1973-1976 Bijbels Hebreeuws. Vanaf 1975 medewerker van de B. Folkertsma Stichting voor Talmudica te Hilversum. Mederedacteur van het tijdschrift Tenachon, een uitgave van deze stichting. Deed van 1982-1985 in opdracht van ZWO (NWO) onderzoek naar enkele kleine traktaten van de Babylonische Talmoed (Derech Eretz). Van 1987-1992 was Marcus van Loopik wetenschappelijk onderzoeker bij de V.U. te Amsterdam op het gebied van messianisme in de Joodse liturgie. In 1992 is hij op dit onderwerp gepromoveerd.. Marcus van Loopik verzorgde tal van publicaties op het gebied van Jodendom, waaronder een vertaling en commentaar bij de Talmoed-traktaten Derech Eretz Rabba en Derech Eretz Zuta, een boek over rabbijns messianisme, een vertaling en commentaar bij de Tien Woorden in de Mechilta.

Mirjam Meijer (1946) is geboren in Amsterdam en verblijft tegenwoordig, met haar echtgenoot, in Mechelen, België.
Zij debuteerde in 1996 met Mijn broer Ischa, het verjaal van een Joods gezin. Mirjam Meijer vertelt hierin openhartig over de problematische relatie tussen Ischa, zijn vader Jaap Meijer - de controversiële historicus, en zijn moeder Liesje Voet.
Van Mirjam zijn bij ons verschenen: 'Hannah heet ik-Hannah Cohen' en in 2015 'Mijn broer Ischa'.

Ephraim Meir is professor in moderne joodse filosofie aan de Bar Ilan Universiteit in Ramat Gan, Israel. Hij is auteur van o.m. 'Voor een actieve herinnering. Mens, maatschappij en God na Auschwitz' (Amsterdam: Amphora Books, 2003) en 'Letters of Love. Franz Rosenzweig's Spiritual Biography and Oeuvre in Light of the Gritli Letters' (New York: Peter Lang, 2006).
Drs. Leo Mock (Amsterdam, 1968) is uitgever, publicist, docent en Talmoedist. Hij studeerde Joodse Geschiedenis (MA) aan de Bar Ilan universiteit in Ramat Gan te Israël en Oude Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1999 tot op heden doceert hij Rabbinica (Misjna, Talmoed, Midrasj) aan de vakgroep Hebreeuws van de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1999 schrijft Leo Mock geregeld voor het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Eerder publiceerde hij samen met rabbijn R. Evers ‘Aan tafel met de Rabbijn (1999) - over eten en drinken in bijbels en rabbijns perspectief. Verder geeft de auteur op dverse plaatsen in Nederland en België lezingen en cursussen over jodendom aan volwassenen. Dit doet hij voornamelijk bij Crescas waar ook zijn columns on-line gepubliceerd worden.
Minny Mock groeide op in Amsterdam, studeerde culturele antropologie, en werd na haar huwelijk orthodox. Ze was een aantal jaren docente sociologie aan een opleiding voor maatschappelijk werk. In 1978 richtte ze de uitgeverij Amphora Books op. Thans is zij woonachtig in Israël, waar ze klinische sociologie studeerde aan de Hebreeuwse universiteit in Jerusalem. Haar dissertatie is verschenen onder de titel 'The dynamics of becoming Orthodox. Dutch Jewish woman returning to Judaism and how their mothers felt about it'.
Drs. R.C. Musaph-Andriesse studeerde Semitische talen, was een aantal jaren lerares aan het Vossius Gymnasium te Amsterdam, en werkte als tolk-vertaler Hebreeuws. Zij is erevoorzitter van het Joods Historisch Museum te Amsterdam. In 1991 kreeg zij de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds en in 1994 werd zij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Beide onderscheidingen werden haar toegekend voor haar inzet voor de joodse cultuur in Nederland.
Chava Pinchas- Cohen is dichteres en docente literatuur. Sinds 1989 is zij tevens redactrice van Dimuy, een tijdschrift over joodse literatuur, kunst en cultuur. En sinds 2007 is zij cultureel directrice van KISUFIM, een internationaal gezelschap van Joodse schrijvers en dichters. Voor haar werk kreeg zij in Israël verschillende prijzen. Haar gedichten zijn vertaald en uitgegeven in het Engels, Frans, Spaans, Duits, Servisch, Kroatisch en Bulgaars. Van de dichteres verschenen in Israël: Ha-Tzeva’Be-‘Iqar (De kleur in het bijzonder, 1989); Masa’ Ayalah (Reis van de ree, 1995); Nahar Ve-Shichecha (Rivier en vergetelheid, 1998); Shirei Orfea (Orfea’s liederen, 2000); Mashiach (Messias, 2003); Ha-Ganan, Ha-Klavta Ve-Ha-Sharmuta (De tuinman, de teef en de slet, (2006); Ein Li Maqom (Ik heb geen plek, 2008); Shvi’it (Zevende [verzamelboek], 2009)
Pauline Prior is fotograaf en journalist. Ze werkt voor verschillende bladen en organisaties. In het Joods Historisch Museum is een beeldzuil te zien met als onderwerp 'het Joodse Leven in Amsterdam'. De beeldzuil is i.s.m Anita Frank (kunsthistorica) gemaakt en bestaat uit 300 foto's en 300 vergrootglazen. De zuil is aangekocht en te zien in de vaste collectie van het museum. Zie verder www.paulineprior.nl.
Simon Soesan (Beverwijk, 1956) woont sinds 1973 in Israël.
Samen met zijn vrouw, drie kinderen en (tot nu toe …)
vijf klinkinderen bouwde hij zijn leven op in Haifa. Na een
carrière in de internationale handel is hij nu sjaliach (gedelegeerde)
van Keren Hayesod en actief in de coëxistentie van Joden
en niet-Joden in Israël.
Sinds jaren verschijnen zijn korte verhalen in diverse Nederlandse
media waaronder NRC Handelsblad, Het Reformatorisch
Dagblad en het Nieuw Israëlietisch Weekblad. Zijn vaste plaats
voor columns is de website van Crescas.
Van Simon Soesan is bij ons verschenen: Apoetaah!
Charles Steur (1957) studeerde katholieke theologie en legde zich daarna toe op de joodse mystiek in de school voor universele Kabbalah. Een aantal jaren leidde hij een bezinningscentrum. Momenteel werkt hij part-time als schrijver, part-time als verpleegkundige inhet joods psychiatrisch centrum.

Chaim van Unen studeerde menswetenschappen en filosofie. Was jarenlang docent sociale filosofie aan de Voortgezette Opleiding voor Maatschappelijk Werk in Amsterdam.Vanaf de oprichting docent bij het Joods Educatief Centrum Crescas te Amsterdam, alwaar hij cursussen geeft o.a. over Mozes Mendelsohn, Emmanuel Levinas, e.a.. Hij is oprichter van het Studiecentrum voor Jodendom van de LJG Amsterdam.

Auteur van vele artikelen over Joodse onderwerpen en auteur van de volgende publicaties:
- De Professionals. Hulpverlenen tussen kwetsbaarheid en beheersing. Eburon, Delft, 2000, 2003, 2007
- Job, dwarsligger of verbondgenoot. Kok, Kampen 1989
- Op ooghoogte, Job en het establishment. Eburon, Delft 2003.
- Hulp aan de ander, vanuit een joodse optiek, in GGZ en Levensbeschouwing, red. Frank van Ree. Zwets en Zeitlinger, Lisse, 2005.

Abraham B. Yehoshua (geboren in 1936 te Jeruzalem) studeerde aan de Hebreeuwse Universiteit literatuurwetenschap en filosofie. Hij debuteerde in 1962 met een bundel korte verhalen. Internationale bekendheid kreeg hij met de novelle Vroeg in de zomer van 1970 en de roman De minnaar. Voorts schreef hij nog verhalenbundels, toneelstukken en een verzameling politieke essays. De afgelopen jaren zijn nog verschenen 'Mijnheer Mani' , 'De vijf jaargetijden van Molcho' , 'Open hart' en 'Reis naar het einde van het Millennium', allen verschenen bij de Wereldbibliotheek.
 

Ram Zins, geboren in Israel, is een grafisch ontwerper, video-editor en musicus. In 1988 kwam hij naar Amsterdam om een studie visuele communicatie te volgen aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. Ram Zins heeft "Monumentaal" gemaakt als eindexamenproject voor zijn opleiding tot ontwerper. Na breed taalonderzoek en diepe inleving kwam dit boekje in woord en beeld tot stand.

 


Aanmelden nieuwsbrief
Naar winkelwagen

Recent verschenen

Gedichten

Gedichten

Esther en Poerim

Esther en Poerim

Ik is een ander

Ik is een ander

Een zijspoor

Een zijspoor

Tel me bij de amandelen

Tel me bij de amandelen

Mosjé, Mozes, Moesa

Mosjé, Mozes, Moesa

NIEUW VERSCHENEN!

NIEUW VERSCHENEN!

NIEUW VERSCHENEN!

NIEUW VERSCHENEN!

NIEUW verschenen

NIEUW verschenen

Het Koosjere Bakboek!

Het Koosjere Bakboek!

Recent verschenen!

Recent verschenen!

KLIK voor meer informatie

KLIK voor meer informatie