De handel en wandel van de boekenjood
Over vermaarde, vergeten en fictieve boekhandelaren

Door Ewoud Sanders

ISBN: 978 90 6446 084 5 
€ 20,00

Straatboekhandelaren zijn lang boekenjoden genoemd, of ze nu joods waren of niet. De meeste waren arme marktkooplieden die nauwelijks sporen hebben nagelaten. Maar sommige, met name de boekverkopers die met een kraam op het Haagse Binnenhof stonden, werden beroemd.
Ze hadden veel premiers, ministers en Kamerleden als klant.
 
Aan de hand van vermaarde, vergeten en fictieve boekenjoden laat dit boekje zien welke rol straatboekhandelaren speelden tussen grofweg 1750 en 1950. In die periode functioneerden zij vaak als noodbank voor studenten en scholieren. Sommigen haalden de krant als leveranciers van schrijvers, bibliotheken en musea, anderen als helers en boekvervalsers. Op boekenveilingen waren ze berucht en niet alleen dienstmeiden klopten bij hen aan voor leesadviezen.
 
Dit is de tweede, herziene en vermeerderde druk.
 
Enkele reacties op de eerste druk:
‘Ik ben onder de indruk van de vele gegevens die zijn opgediept en die met zoveel warmte voor het voetlicht zijn gebracht. Een prachtig boekje.’
Arnold Heertje
 
‘Een heel prettig boekje: op een zakelijke, leesbare toon worden er allerlei details van een relatief marginaal verschijnsel uit de 19e-eeuwse Nederlandse cultuurgeschiedenis naar boven gehaald – en in die details spiegelt zich een tijdperk.’
Marc van Oostendorp
 


Aanmelden nieuwsbrief
Naar winkelwagen

Recent verschenen

Mosjé, Mozes, Moesa

Mosjé, Mozes, Moesa

Tel me bij de amandelen

Tel me bij de amandelen

Een zijspoor

Een zijspoor

NIEUW VERSCHENEN!

NIEUW VERSCHENEN!

NIEUW VERSCHENEN!

NIEUW VERSCHENEN!

Het Koosjere Bakboek!

Het Koosjere Bakboek!

NIEUW verschenen

NIEUW verschenen

Recent verschenen!

Recent verschenen!

KLIK voor meer informatie

KLIK voor meer informatie